Bydgoszcz 27.05.2012

OGÓLNOPOLSKI MITYNG KLASY   I

Bydgoszcz  27 maja  2012

 

 

 

1   Organizator: Kujawsko-Pomorski  Związek LA  i  SL WKS „Zawisza

 

2. Termin i miejsce27.05.2012 (niedziela) stadion WKS „Zawisza” w Bydgoszczy

Początek zawodów                  - 15:30

3.Warunki uczestnictwa: - prawo startu mają zawodnicy uprawnieni do

reprezentowania klubów, urodzeni w latach 1996 i starsi

4. Program zawodów

 

K         100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 100 pł., 400 pł.,

wzwyż, tyczka, w dal trójskok, kula, dysk, młot, oszczep

M        100, 200, 400, 800, 1500,  3000, 110 pł , 400 pł.,

wzwyż, tyczka, w dal, trójskok, kula, dysk, młot, oszczep

5. Sposób  przeprowadzania  zawodów -  zgodnie z przepisami PZLA,

wszystkie biegi -serie na czas.

6. Weryfikacja sprzętu na „BRAMCE    od godz. 14:00

7. Zgłoszenia:

do dnia 25.05.2012 do g. 18:00

INNE: - opłata startowa   10 zł. (od zgłoszenia zawodnika do jednej konkurencji)

- wszyscy  zawodnicy  biorący  udział  w  zawodach muszą  być  ubezpieczeni

za  co  odpowiadają  zgłaszające  kluby.

- w programie mogą być dokonane zmiany

- konkurencje nie odbędą się w przypadku zgłoszenia się mniej niż 3

zawodników

 

UWAGA: w dniu zawodów nie będzie możliwości zgłaszania / dopisywania

zawodników do list startowych.

 

 

Otrzymują:   PZLA

WZL z prośbą o powiadomienie klubów

kluby woj. Kujawsko Pomorskiego