Miedzywojewódzkie MIstrzostwa Młodzików-- Bydgoszcz 15-16.09.2012r

R E G U L A M I N

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH  MISTRZOSTW  MŁODZIKÓW

Bydgoszcz   - 15-16.09.2012

Organizator : Kujawsko Pomorski Związek Lekkiej Atletyki

  1. 1. Program zawodów:

15.09.2012r Początek zawodów        15:00

Młodziczki – 100, 600 , 300  p/pł., wzwyż, dysk, młot,  4-bój (100pł, kula, w dal, 600)

Młodzicy - 100, 600, 2000 , 300 p/pł., tyczka, kula, oszczep, 6-bój (100, w dal, kula)

16.09.2012 14;20  -  chód 3km  +  chód  5km

Pozostałe konkurencje     15:00

Młodziczki -  300, 1000, 100 p/pł., 4x100,  tyczka, w dal,   kula, oszczep,

Młodzicy - 300, 1000, 110 p/pł, 4x100, wzwyż, w dal, dysk, młot, 6-bój (110 pł, oszczep,1000)

2.  Warunki  uczestnictwa:  zawodnicy uprawnieni do reprezentowania klubu, posiadający ważną licencję urodzeni  w latach  1997/98. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach /w tym sztafeta/. Zawodnicy startujący w biegu na 600 m i dłuższym – jedna konkurencja plus sztafeta.

Jeżeli zawodnik podczas niniejszych zawodów uzyskał prawo startu w 2-ch wykluczających się konkurencjach w Małym Memoriale im. J. Kusocińskiego należy zgłosić u delegata technicznego PZLA konkurencję z której rezygnuje. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji zawodnik uzyskuje prawo startu tylko w pierwszej ukończonej konkurencji.

3. Sposób rozgrywania konkurencji :  W biegu na 100 m odbędą się eliminacje i finały

w pozostałych biegach  -  serie  na  czas.

 

4.Weryfikacja na „Bramce” – zawodników 13:00 – 15:00 ,    sprzętu  - od godz. 14:00

 

5.    Punktacja:    I-3,   II/III-2,    IV-XVI-1 pkt.

6. Zgłoszenia

do dnia  12.09.2012 do godz. 20:00

 

 

7.  Koszty : organizacyjne pokrywa MSiT,  koszty osobowe zgłaszające kluby.

 

 

R ó ż n e: -   wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach muszą być ubezpieczeni za co

odpowiedzialność ponoszą zgłaszające kluby;

-  konkurencje odbędą się w przypadku zgłoszenia się co najmniej 3 zawodników

 

Otrzymują:      - PZLA

- WZLA Gdańsk z prośbą o powiadomienie klubów

- kluby KPZLA

Organizator